Op zondag 10 maart 2019 vond er een benefiet plaats voor Annita Verheyden. Dit ging door in de polyvalente zaal, Stijn Streuvelsstraat in Voortkapel.
Annita is de vrouw van Jos Ceuppens, moeke van Tom en Kim en moemoe van Jul, Fran, Storr en Rhea. Zij is zeker gekend als onthaalmoeder in Voortkapel, waar zij wonen in de Ernest Claesstraat.

In 2017 voelde Annita zich een hele tijd niet goed en na een reeks onderzoeken volgde eind dat jaar in het UZ Leuven de diagnose ALS, een zenuwziekte die de spieren aantast.
Nu het al wat moeilijker gaat, is het ook voor Jos, de kinderen en de kleinkinderen een hele aanpassing. Verschillende hulpmiddelen dienen aangeschaft te worden en ook de nodige aanpassingen van de woning dringen zich op. De hulpmiddelen en de dure medicatie worden voor een groot deel terugbetaald door het ziekenfonds.
Enkele vrienden hebben toch besloten om een benefiet te organiseren. In de eerste plaats om de familie financieel te steunen, maar ook om aan te tonen dat vele mensen begaan zijn met de ziekte van Annita.

Op vraag van Annita en de familie zal een deel van de opbrengst overgemaakt worden aan de ALS-liga voor onderzoek naar deze ziekte en de zoektocht naar medicijnen.

 

Bedankt aan iedereen die op de benefiet aanwezig was.

 

Comité Benefiet Annita

flyer Annita

 

 
      Contact adres: